मुख्य पान

Dahi Handi

Dahi Handi..

शालेय सुविधा

८ ऑक्टोबर १९८६ पासून शाळेची शुरुआत , उच्च शिक्षित शिक्षकांची टोली, संगणक केंद्र, भव्य प्रांगण , रामभूमि परिसरात विश्व स्तरीय तारणतलाओ , क्रीड़ा केंद्र व प्रशिक्षण सुविधा..