स्मार्ट क्लास

शिशुविहार व बालक मंदिर 1-4    28-Feb-2020
Total Views |

 

 
Kulaba_1  H x W
 
शालेय सुविधा- शाळेत CCTV,Smart Class, शालेय गेट वर २४ तास सुरक्षा रक्षक,आरो चे पाणी ,शालेय फेसबुकपेज.

*शहरातील विविध उपक्रमांची वर्तमानपत्र घेत असलेली दखल