शालेय प्रशासन

शिशुविहार व बालक मंदिर 1-4    09-Dec-2019
Total Views |

डॉ. विजयाताई पाटील _1&nbs

डॉ .सौ विजया पाटील  - शालेय समिती अध्यक्षा

 
सौ. मानसी बापट _1 &n
 
 
सौ.मानसी बापट - मुख्याध्यापिका
नाव पदनाम
सौ .विजया पाटिल अध्यक्षा
सौ.मानसी बापट मुख्याध्यापिका शि .वि .बा .मं.मराठी कार्यवाह
सौ.रश्मी रानडे सदस्य
श्री नरेंद्र वाणी सदस्य
श्री नितिन गर्गे सदस्य
सौ.शुभांगी वांगीकर मुख्याध्यापिका वि .प्र.शाला.मराठी सदस्य
सौ.नीता पाटील विभाग प्रमुख बा.मं.मराठी ५ ते ७ सदस्य
सौ.वैशाली कुलकर्णी विभाग प्रमुख शिशु विहार मराठी सदस्य
सौ.साक्षी भालेराव  सदस्य
सौ.गायत्री निकम  शिक्षक प्रतिनिधी
सौ.शुभदा मोहोळे शिक्षकेतर प्रतिनिधी