शालेय सुविधा

शिशुविहार व बालक मंदिर 1-4    29-Nov-2019
Total Views |

 
८ ऑक्टोबर १९८६ पासून शाळेची शुरुआत , उच्च शिक्षित शिक्षकांची टोली, संगणक केंद्र, भव्य प्रांगण , रामभूमि परिसरात विश्व स्तरीय तारणतलाओ , क्रीड़ा केंद्र व प्रशिक्षण सुविधा